ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายในเขา - บ้านนายเชาว์ หมู่ที่ 8 ตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 มิ.ย. 2563
2 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถังประปา (แบบบาดาล) หมู่ที่ 8 ตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
11
22 มิ.ย. 2563
3 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางลา - นาขอม (ตอน 2) หมู่ที่ 4 ตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 มิ.ย. 2563
4 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองชะมวง (ตอน 1) หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 8 ตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 มิ.ย. 2563
5 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 มิ.ย. 2563
6 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
9
28 พ.ค. 2563
7 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลสินธุ์ (ตอน 3) หมู่ที่ 8 ตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
8
27 พ.ค. 2563
8 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่่งพรุสิทธิ์ (ตอน 5) หมู่ที่ 8 ตำบลสิชล - หมู่ที่ 11- ตำบลทุ่งปรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
27 พ.ค. 2563
9 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางค่าย (ตอน 5) หมู่ที่ 2 ตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
12
21 พ.ค. 2563
10 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเลี่ยง หมู่ที่ 1 ตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
13
21 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40