ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 พ.ย. 2562
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 ต.ค. 2562
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 ต.ค. 2562
4 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอจิตเมตต์ (บางฉาง - คอเขา) (ตอน 2) หมู่ที่ 5 ตำบลสิชล - เทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
3
09 ก.ย. 2562
5 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเขากิ่ว ม.8 ต.สิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
11
22 ก.ค. 2562
6 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านท้องโหนด ม.3 ต.สิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
6
11 ก.ค. 2562
7 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายนายพิศาล หมู่ที่ 8 ตำบลสิชล - หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งปรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
10 ก.ค. 2562
8 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพระครูแก้ว ม.1 ต.สิชล ต.สิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
7
10 ก.ค. 2562
9 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายประชาสรรค์ (ตอน 4) หมู่ที่ 5 ตำบลสิชล - เทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
6
09 ก.ค. 2562
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
02 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35