ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยแสงตะวัน หมู่ที่ 5 ตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 ก.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 ก.ค. 2563
3 ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เพื่อรองรับสถานการณ์ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 ก.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 ก.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สุูงอายุตามประเพณี ดาวน์โหลดเอกสาร
5
24 มิ.ย. 2563
6 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านมั่นคง หมู่ที่ 5 ตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
3
23 มิ.ย. 2563
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังประปา (แบบบาดาล) หมู่ที่ 8 ตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 มิ.ย. 2563
8 ประชาสัมพันธ์การสร้างความรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
22 มิ.ย. 2563
9 ประชาสัมพันธ์การสร้างความรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
22 มิ.ย. 2563
10 ประชาสัมพันธ์การกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย (เพิ่มเติมระยะที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
17 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61